El motor de la seva empresa
El motor de la seva empresa és una bona comunicació interna. La confiança dipositada en els nostres gestors li faran guanyar temps molt ràpid. I tots sabem que el temps... és or...
Relax
Amb l'ajuda idònia, la seva empresa deixarà enrere els moments d'estrès, per concentrar-se en el veritablement important.
Expansió
Li assessorarem en les necessitats d'expansió internacional que la seva empresa generi a cada moment. Una gestió ferma i decidida per aconseguir l'èxit.
Acords
Els socis estratègics són companys de treball que la seva empresa trobarà en el seu camí a l'èxit. Volem ser part del seu projecte des de l'inici.
Els nostres operadors
El nostre equip d'assessors estarà a la seva completa disposició. Solament ha de trobar un problema, i nosaltres, l'hi resoldrem.

Auditoria

Aquest departament s'encarregarà d'avaluar la informació financera i determinarà de forma raonable si aquesta reflecteix adequadament la situació econòmica de l'empresa en la data assenyalada. La seva comesa és satisfer les demandes dels organismes oficials i altres agents interessats (bancs, proveïdors, etc.). Inclou proves de control, revisió analítica, proves substantives i anàlisi dels fets posteriors.

L'enfocament amb què FISC duu a terme l'auditoria permet detectar àrees de millora i efectuar recomanacions per ajudar a assolir els objectius estratègics mitjançant el mesurament de resultats, l'assessorament en gestió de riscos i un coneixement profund dels aspectes crítics del negoci.

Els seus serveis són:

  • Informe d'auditoria.
  • Informes especials i complementaris.
  • Revisió limitada d'estats financers.
  • Realització de procediments acordats.
  • Organització del control intern i redacció de manuals de procediments.
  • Quadre de comandaments.
  • Control pressupostari.
  • Implementació del departament d'auditoria interna.