El motor de la seva empresa
El motor de la seva empresa és una bona comunicació interna. La confiança dipositada en els nostres gestors li faran guanyar temps molt ràpid. I tots sabem que el temps... és or...
Relax
Amb l'ajuda idònia, la seva empresa deixarà enrere els moments d'estrès, per concentrar-se en el veritablement important.
Expansió
Li assessorarem en les necessitats d'expansió internacional que la seva empresa generi a cada moment. Una gestió ferma i decidida per aconseguir l'èxit.
Acords
Els socis estratègics són companys de treball que la seva empresa trobarà en el seu camí a l'èxit. Volem ser part del seu projecte des de l'inici.
Els nostres operadors
El nostre equip d'assessors estarà a la seva completa disposició. Solament ha de trobar un problema, i nosaltres, l'hi resoldrem.

Assessoria Comptable

El departament de comptabilitat, acreditat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya com a Expert Comptable, té com finalitat oferir-vos un servei comptable integral, que consisteix en: assessoria, comptabilitzar i tancar el moviment diari, i assistir en les inspeccions. D'aquesta forma, FISC us representarà davant dels organismes públics, i formalitzarà tots els llibres oficials de les societats, associacions, cooperatives i persones físiques amb activitat empresarial o professional.

Els seus serveis són:

Implantació del Nou Pla General de Comptabilitat.

Assessoria comptable permanent:

  • Revisió de la comptabilitat de l'empresa. 
  • Tutoria comptable.
  • Confecció dels comptes anuals i presentació al Registre Mercantil.
  • Presentació de balanços a entitats financeres.
  • Tramitació dels llibres oficials.
  • Tancament d'exercicis, càlcul d'amortitzacions, previsions i deduccions.
  • Informes comptables i de gestió periòdics.

Planificació i organització d'inventaris, etc.